CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG


I. Mục đích thu thập thông tin người dùng
NET.edu.vn - JoHuCa sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập để thiết lập hồ sơ cá nhân.
Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên JoHuCa.
Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, JoHuCa mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, JoHuCa cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

II. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:
- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp.
- Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Trang JoHuCa và NET.edu.vn và thành viên.
- Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng.
- Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên sàn. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng.
- Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của Trang có liên quan đến Khách hàng.
Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của JoHuCa khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. JoHuCa luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng.
JoHuCa yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng rời máy tính và chưa  đăng xuất trên website, hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau một khoảng thời gian.


III. Thời gian lưu trữ thông tin
1. JoHuCa sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.
2. JoHuCa sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của JoHuCa.
3. Khách hàng cũng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng mà JoHuCa đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng của ban quản trị sàn JoHuCa tại địa chỉ email edu@johuca.com, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.
Tuy nhiên, việc khách rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là JoHuCa sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho khách hàng, và ban quản trị trang có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với JoHuCa

IV. Những tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 
- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Thông tin của Khách hàng được phép lưu trữ JoHuCa lưu trữ trên hệ thống do JoHuCa quản trị.
CÔNG TY CỔ PHẦN JOHUCA
Địa chỉ: Tầng 12 (1206), CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, HCM
Điện thoại: 0818959799
Email: edu@johuca.com

V. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu 
Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây:
+ Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;
+ Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị web và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.