Mạng trực tuyến đào tạo Khởi nghiệp Doanh nhân ❤️ JoHuCa

Network of Entrepreneurship Training ---> NET.edu.vn

Hướng dẫn tương tác với hệ thống NET.edu.vn trên mobile (điện thoại thông minh, smartphone)

Có nhiều phần nội dung, bài viết, video trên website NET.edu.vn, người dùng có thể truy cập, đọc, xem và tìm hiểu các thông tin khác bình thường như tương tác với các trang web khác.

Mục này hướng dẫn các phần khi người dùng cần tương tác nhiều hơn với hệ thống Elearning

1. Đăng ký tài khoản - Đăng nhập hệ thống - Khôi phục mật khẩu

2. Đăng ký Khóa học và tương tác hệ thống Elearning

3. Đăng ký kiếm tiền - Affiliate và quản lý tài khoản

Hướng dẫn tương tác thông thường bên ngoài hệ thống trên trang NET.edu.vn 
Khi vừa truy cập website người dùng sẽ gặp Trang chủ của website: tại đây từ trái sang phải có: Icon menu chủ đề khóa học, icon tìm kiếm, logo NET.edu.vn, giỏ hàng, menu website, phía dưới có các icon Kích hoạt khóa học, và icon Đăng nhập.

Tại đây người dùng có thể xem:

Menu webssite (bên phải): chứa các liên kết đến trang: Tin tức, Video và Đăng Ký.

Học viện Doanh nhân JoHuCa menu phải

Menu chủ đề khóa học liên kế đến các khóa học thuộc cùng chủ đề: Khởi nghiệp Doanh nhân, Quản trị chiến lược, Quản trị Marketing, Quản trị Nhân sự, Tư duy và Lãnh đạo

Học viện Doanh nhân JoHuCa menu khóa học

 

Xem thêm

1. Đăng ký tài khoản - Đăng nhập hệ thống - Khôi phục mật khẩu

2. Đăng ký Khóa học và tương tác hệ thống Elearning

3. Đăng ký kiếm tiền - Affiliate và quản lý tài khoản