Trần Hùng Mạnh
ThS Trần Hùng Mạnh - Chuyên gia Marketing, Khởi nghiệp Doanh nhân, ...
0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
Thông tin giảng viên

VỊ trí công việc hiện tại:

 • Founder & Chairman JOHUCA JSC
 • CEO JoHuCa Businessman Academy
 • Mentor Startup (FuNiX - FPT)
 • Tư vấn Marketing & Chuyển đổi số Kinh doanh 

Chứng chỉ liên quan năng lực đào tạo

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (2019)
 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng (2014)
 • Thạc sĩ Vật lý Kỹ thuật (2009)
 • Cử nhân Sư phạm Vật lý (2001)
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm giảng viên đại học (2016)
 • Chứng chỉ Chuyên viên Quản lý nhà nước (2015)
 • Chìa khóa trở thành nhà lãnh đạo tự chủ (2021)

Chứng chỉ nghiệp vụ nghề nghiệp

 • Thúc đẩy kinh doanh trực tuyến cho Doanh nghiệp bán lẻ (Google, 2020)
 • Chuyên gia Quản trị Nhân sự Quốc tế (2019)
 • Quản lý bán hàng chuyên nghiệp (2019)

Các Hội nghị, thội thảo tham dự gần đây:

 • Chuyển đổi số từ các nhà sản xuất - Góc nhìn từ Singapore (2021)
 • Diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam (2021)

(ngoài bằng cấp, mỗi chứng chỉ đều xác thực và có giá trị pháp lý)

Xem đầy đủ

Các khóa học