Những điểm chính của Khởi nghiệp tinh gọn

Đăng ký tham gia

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM CHÍNH  KHỞI NGHIỆP TINH GỌN CỦA ERIC RIES


Phần 1: Tầm nhìn    5


1. Khởi đầu    5
2. Định nghĩa    5
3. Học hỏi    6
4. Thử nghiệm    6


Phần II: Lèo lái    8

5. Nhảy vọt    8
6. Kiểm tra    9
7. Đo lường    10
8. Điều chỉnh hay đeo bám    11

Phần III: Tăng tốc    13

9. Loạt sản xuất    13
10. Tăng trưởng    14
11. Thích nghi    15
12. Cách tân    16

Phần III: Đừng lãng phí    19
Kết luận    20

Khởi nghiệp tinh gọn

Khởi nghiệp tinh gọn là mô hình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, tổng quát hóa qua thực tiễn khởi nghiệp của tác giả, qua những bài giảng đã được nghiên cứu, bảo vệ và giải thích về tinh thần của khởi nghiệp tinh gọn của tác giả trước các nhà sáng lập doanh nghiệp, các nhà đầu tư mạo hiểm và các lý thuyết gia. Đến nay, Khởi nghiệp Tinh gọn trở thành phong trào toàn cầu, các doanh nhân khởi nghiệp lập các nhóm, tổ chức để thảo luận, ứng dụng mô hình Khởi nghiệp Tinh gọn với hơn 100 thành phố trên thế giới

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Học phí

49.000đ

139.000đ

-65%