Card image cap
Khởi nghiệp Doanh nhân hay Doanh nhân Khởi nghiệp ?

Mơ hồ/Lờ đờ khái niệm này sẽ làm sự nghiệp lu mờ 💢🔭🏷️

Card image cap
Khởi nghiệp Doanh nhân hay Khởi nghiệp Kiếm tiền !?

Khởi nghiệp Doanh nhân là một khái niệm mới đươc nêu lên gần đây bởi Học viện Doanh nhân JoHuCa. Khởi nghiệp Kiếm tiền một "Tít" hot trên hầu hết các tiêu đề video và bài viết, tuy nhiên nó có tạo động lực và tư duy đúng đắn cho đa số người, đặc biệt à các bạn trẻ !?

Card image cap
Khởi nghiệp Doanh nhân hay Khởi nghiệp Kinh doanh ?

Bạn làm nghề gì ? Mình điều hành công ty.... Mình làm giám đốc. Mình làm Nhân sự, Mình làm Kế toán, Mình làm Kinh doanh, ... rất ít người có thể nói mình làm Doanh nhân