Khởi nghiệp Doanh nhân hay Doanh nhân Khởi nghiệp ?

Để trả lời thỏa đáng câu hỏi "Khởi nghiệp Doanh nhân hay Doanh nhân Khởi nghiệp ?", chúng ta cần phân tích rõ Khởi nghiệp là gì?, Doanh nhân là ai? 

Khởi nghiệp

Theo từ điển tiếng Việt, Khởi Nghiệp là Khởi đầu Sự nghiệp, hay bắt đầu nghề nghiệp, động từ này có tính chung, cần ghép với từ khác mới có nghĩa hoàn chỉnh.

Từ "nghề nghiệp" thường gắn với người hơn là các hoạt động, sự kiện. Ví dụ như nghề giáo, nghề báo, nghề bác sĩ, ...

Kinh doanh

Là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Chúng ta thấy rằng kinh doanh gắn với các sự kiện, hoạt động hơn là gắn với nghề nghiệp của người.

khởi nghiệp doanh nhân - entrepreneurship

(Ảnh Internet)

Doanh nhân

Là người có tư duy sáng tạo, có khả năng quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mới mang tính đột phá đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại hoặc tạo ra nhu cầu mới, thị trường mới. Ở đây ta thấy rằng doanh nhân là người thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

khởi nghiệp doanh nhân - Startup

(Ảnh Internet)

Start up

Là bắt đầu (tăng) phát triển, đây cũng là động từ chung, cần ghép với từ khác mới đủ nghĩa, Start up Tiki, Start up Elsa Speak, ... là hoạt động của 1 người hoặc nhóm người, hoặc doanh nghiệp nhằm khởi động phát triển một sản phẩm, dịch vụ vì cộng đồng hoặc đơn thuần vì mục đích kinh doanh thu lợi nhuận, hoặc cả 2 (doanh nghiệp xã hội).

Dễ dàng thấy, hoạt đông giảng dạy người tham gia thực hiện là thầy giáo/giảng viên, hoạt động viết tin tức, đưa tin thì người tham gia là nhà báo/biên tập viên, hoạt động kinh doanh người tham gia thực hiện hoạt động kinh doanh là doanh nhân. 

Bill Aulet – Giám đốc điều hành Martin Trust Center – Một trung tâm đào tạo khởi nghiệp của Trường MIT (Massachusetts Institute of Technology) tại Mỹ. Ông nhận định "Doanh nhân  là người đã khởi nghiệp, có tư duy sáng tạo, đột phá để phát triển một sản phẩm mới hoặc để giải quyết một vấn đề nào đó".

Khởi nghiệp Doanh nhân

Tổng hợp các nghiên cứu từ Mỹ (nơi có phong trào phát triển bậc nhất thế giới), Chúng tôi thấy rằng "Doanh nhân là người có tư duy sáng tạo, có khả năng quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mới mang tính đột phá đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại hoặc tạo ra nhu cầu mới, thị trường mới."

(Ảnh minh họa)

Khởi nghiệp là Nhân - Doanh nhân là Quả

Xét trong mối quan hệ "Nhân - Quả", khởi nghiệp là nhân, là thực hiện các hoạt động để hình thành nên những phẩm chất và năng lực của người kinh doanh, khi đã đủ kiến thức, thành thạo về kỹ năng và có thái độ tích cực với các hoạt động kinh doanh, dự án khởi nghiệp có thể thành công và người thực hành các hoạt động kinh doanh trở nên chuyên nghiệp, họ trở thành doanh nhân. Khi đã là doanh nhân họ vẫn có thể tiếp tục các sản phẩm, dịch vụ trước đó hoặc có thể triển khai, khởi động các sản phẩm, dịch vụ mới mà không phải bắt đầu học lại để hình thành lại các năng lực để trở thành doanh nhân, mà có thể sử dụng năng lực đã tích lũy, hay nói khác đi là họ không cần phải khởi nghiệp để lần thứ 2 trở thành doanh nhân. Cách viết và gọi là "doanh nhân khởi nghiệp" thiếu chính xác làm người doanh nhân không ý thức hết vai trò, vị trí của mình, nếu có thất bại với sản phẩm dịch vụ mới thì có thể cho rằng đó là khởi nghiệp. 

Nếu gọi Doanh nhân Khởi nghiệp, vậy khi khởi nghiệp thành công có nghĩa là doanh nhân đã khởi nghiệp xong, có phải vậy không?

Tôi cho rằng không. Bạn nghĩ thế nào ?

Bài viết cùng danh mục